top of page

Sekretesspolicy

1. Introduktion

Välkommen till Impala Malmö AB. Vi är åtagit oss att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om dig som användare av våra tjänster.

 

2. Information som vi samlar in

Vi samlar in information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Denna information inkluderar:

  • Personuppgifter: namn, kontaktinformation, adress.

  • Användningsdata: information om hur du använder vår webbplats och tjänster.

  • Teknisk information: IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp.

 

3. Hur vi använder din information

Vi använder den insamlade informationen för att:

  • Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.

  • Kommunicera med dig om dina förfrågningar och våra tjänster.

  • Utföra intern forskning och utveckling.

  • Följa lagliga krav och regler.

 

4. Delning av information

Din information kan delas med:

  • Tjänsteleverantörer och partners som hjälper oss med vår verksamhet.

  • Rättsliga myndigheter, om så krävs enligt lag.

 

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

 

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, ändring av, eller radering av dina personuppgifter. Du kan även begära begränsning av användning av din information samt invända mot viss behandling av dina uppgifter.

 

7. Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar.

 

8. Kontaktinformation

Om du har frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via info@impalaprintshop.se.

bottom of page